AV Worldwide

Bosch នៅជុំវិញពិភពលោក។

បុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនក្នុងតំបន់ចំនួន ៣៥០ នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាង៦០ និងមានដៃគូលក់ និងផ្ដល់សេវានៅក្នុងប្រទេសប្រហែលជា១៥០ ជុំវិញពិភពលោក។

គេហទំព័រ Bosch ពិភពលោក