• គ្រឿង​បន្ទាប់​បន្សំ និង​គ្រឿង​បន្លាស់​រថយន្ដ

  គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់រថយន្ត

  គ្រឿង​បន្លាស់​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​សម្រាប់​រថយន្ដ​របស់​អ្នក

 • ការត្រួតពិនិត្យ និង​សេវា​ផ្សេងៗ

  សេវាកម្ម និងឧបករណ៍សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យរថយន្ត

  ផលិតផល និងសេវាកម្មសម្រាប់អ្នកជំនាញ និងយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត

 • យានដ្ឋាន Bosch Car Service

  យានដ្ឋាន Bosch Car Service

  សម្រាប់រាល់តម្រូវការរបស់រថយន្តលោកអ្នក

 • បរិក្ខារ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ

  បរិក្ខារ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ

  បច្ចេកវិទ្យា​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​សម្រាប់​ជីវិត​ប្រកប​​ដោយ​ភាព​កក់ក្ដៅ

 • ឧបករណ៍​ប្រើ​អគ្គិសនី​សម្រាប់​អ្នកវិជ្ជាជីវៈ

  ឧបករណ៍ជាងសម្រាប់អ្នកជំនាញ

  ផលិតផល Bosch ពិត! អ្នកជំនាញពិត!

 • បច្ចេកវិទ្យា​វេចខ្ចប់

  បច្ចេកវិទ្យា​វេចខ្ចប់

  កែច្នៃ និង​វេចខ្ចប់​ទៅ​តាម​ការ​សន្យា។

 • ដំណោះ​ស្រាយ​ប្រព័ន្ធ និង​រោងចក្រ​ថាមពល​អគ្គិសនី​ធំៗ

  ឡកម្តៅ និងដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធកម្តៅ

  កំណត់​បទដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​របស់​ថ្មីៗ(ការច្នៃប្រឌិត) និង​​ប្រសិទ្ធភាព

 • ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព

  ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព

ព័ត៌មានថ្មីៗ


2016-05-24 | Spare parts, diagnostics, workshop equipment, workshop concepts

Bosch presents new tire-service devices and related test equipment

*Contact-free and automatic measurement of the tire width prior to balancing *Ergonomic tire fitting thanks to tire lift *Test equipment for modern automotive workshops បន្ថែម

2016-05-24 | Business/economy | Packaging Technology

Double-digit growth for Bosch Packaging Technology

*Sales rise by 10.2 percent in 2015 to reach 1.3 billion euros *Order intake is 14.5 percent higher than 2015 *Executive board expects moderate growth for fiscal 2016 *Complete lines and Industry 4.0 solutions are strategic areas of growth បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

តាមរយះអ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ទូរសារ ឬដោយផ្ទាល់...

អ្នកស្វែង​រក​ឈ្មួញ​កណ្ដាល

ស្វែករកដំណាងចែកចាយ

កន្លែងដែលលោកអ្នកអាចរកជាវ ផលិតផល និងសេវាកម្ម Bosch បាន...

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។