អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Bosch Group


Bosch Group គឺជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលនាំមុខគេលើផ្នែកផ្គតផ្គង់បចេ្ចកវិទ្យា និងសេវាកម្ម ។ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ Bosch Group ត្រូវបានបែងចែកជាបួនវិស័យផ្សេងៗគ្នា ដូចជា៖ បច្ចេកវិទ្យាយាន្តជំនិះ ថាមពល និង បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សំណង់អាគារ បច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម និងផលិតផលប្រើប្រាស់ទូទៅ។

ព័ត៌មាន​អំពី​អាជីវកម្ម


 
អាជីព

អាជីព

ភ្ជាប់​​ទំនាក់​ទំនង​ជិត​ស្និទ្ធ និង​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​យើង ហើយ​ស្វែងយល់​ពី​របៀប​ចូល​រួម​ក្នុង​ក្រុម Bosch។

សារព័ត៌មាន

សារព័ត៌មាន

មីឌាផតថល​របស់​យើង​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​ស្ដីពី Bosch ក៏​ដូច​ជា​ព័ត៌មាន​ស្ដីពី​​ទំនាក់​ទំនង​សារព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្ដិការណ៍​មីឌា។

 
 

វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​យើង


 
បច្ចេកវិទ្យាយានជំនិះ

បច្ចេកវិទ្យាយានជំនិះ

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលធំជាងគេបង្អស់ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងឡាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្ត Bosch បានរួមចំណែកគួឧ្យកត់សំគាល់ក្នុងការធ្វើឱ្យការបើកបរកាន់តែមានសុវត្ថិភាព បរិស្ថានកាន់តែបរិសុទ្ធស្អាត និងប្រកបដោយការសន្សំសម្ចៃខ្ពស់។


បច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម

បច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម

អាជីវកម្មរបស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម រួមមានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Drive and Control និងបច្ចេកវិទ្យាវេចខ្ចប់។


ផលិតផលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅ

ផលិតផលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅ

អាជីវកម្មផ្នែកនេះរបស់ Bosch ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយ និងផលិតផលជាច្រើនសម្រាប់ផ្នែកឧបករណ៍ជាង និងបរិក្ខារប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះ។

បច្ចេកវិទ្យាថាមពល និងសំណង់

បច្ចេកវិទ្យាថាមពល និងសំណង់

វិស័យអាជីវកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថាមពល និងសំណង់ ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយ និងផលិតផលជាច្រើនដែលរួមមានចាប់ពី HAVC ដល់ប្រព័ន្ធការពារសុវតិ្ថភាព


 
អាជីព

អាជីព

ភ្ជាប់​​ទំនាក់​ទំនង​ជិត​ស្និទ្ធ និង​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​យើង ហើយ​ស្វែងយល់​ពី​របៀប​ចូល​រួម​ក្នុង​ក្រុម Bosch។

សារព័ត៌មាន

សារព័ត៌មាន

មីឌាផតថល​របស់​យើង​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​ស្ដីពី Bosch ក៏​ដូច​ជា​ព័ត៌មាន​ស្ដីពី​​ទំនាក់​ទំនង​សារព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្ដិការណ៍​មីឌា។

ផ្នែកទិញ និង​ឡូជីស្ទិក

ការទិញ និងឡូជីស្ទិក

ផ្នែក​ទិញ​របស់ Bosch Group ស្វែងរក​ទំនាក់ ទំនង​ជិត​ស្និទ្ធ និង​យូរ​អង្វែង​ជាមួយ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់។

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។

 
Facebook

Facebook

រក្សា​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​នឹង​សហគ្រាស​ពិភព លោក Bosch។ ចូលរួម​ការ​សន្ទនា!

Twitter

Twitter

ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​អំពី​ប្រធានបទ​ជា​សកល របស់​យើង។

YouTube

YouTube

រីករាយ​ជាមួយ​នឹង​វីដេអូ​យើងខ្ញុំ​ស្ដីពី​ការ​បង្កើត របស់​ថ្មីៗ​លើ​ពិភពលោក។