ផលិតផល និង​សេវា

ផលិតផល​ផ្សេង​ទៀត

ចល័តភាព


 
គ្រឿង​បន្ទាប់​បន្សំ និង​គ្រឿង​បន្លាស់​រថយន្ដ

គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់រថយន្ត

Bosch មាន​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​រថយន្ដ​របស់​អ្នក​ត្រូវការ៖ គ្រឿង​បន្លាស់ និង​សមាសធាតុ​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​សម្រាប់​ស្ទើរតែ​គ្រប់​ម៉ូដែល​រថយន្ដ។ យើង​ក៏​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​គ្រឿង​បន្ទាប់​បន្សំ​ជាក់​ស្ដែង​ដ៏​មាន​តម្លៃ និង​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​ជាច្រើន​ផង​ដែរ​សម្រាប់​បង្កើន​ភាព​រីករាយ​ក្នុង​ការ​បើកបរ​របស់​អ្នក ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​យាន​យន្ដ​អ្នក​ដំណើរការ​ទៅមុខ។

ការត្រួតពិនិត្យ និង​សេវា​ផ្សេងៗ ការត្រួតពិនិត្យ និង​សេវា​ផ្សេងៗ

សេវាកម្ម និងឧបករណ៍សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យរថយន្ត

ប្រព័ន្ធ​កាន់តែ​ស្មុគ​ស្មាញ​នៅ​ក្នុង​រថយន្ដ​ត្រូវ​ការ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​កាន់​តែ​មាន​ជំនាញ​ថែម​ទៀត​សម្រាប់​ការ​ជួស​ជុល និង​ថែទាំ​បែប​វិជ្ជាជីវៈ។

យានដ្ឋាន Bosch Car Service

យានដ្ឋាន Bosch Car Service

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​សេវា​ជួស​ជុល​ថែទាំ ​គុណ​ភាព​ខ្ពស់​ដែល​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ សូមកុំ​ជ្រើស​រើស​អ្វី​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​សេវា​រថយន្ដ Bosch!

 
 

នៅផ្ទះ


 
បរិក្ខារ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ

បរិក្ខារ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ

ស្វែងរក​ពិភពលោក​នៃ​បរិក្ខារ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​របស់​យើង និង​ស្វែង​យល់​ពី​របៀប​ដែល Bosch អាច​ធ្វើឲ្យ​ជីវិត​អ្នក​កាន់តែ​ងាយ​ស្រួល។

 

ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម


 
ឧបករណ៍​ប្រើ​អគ្គិសនី​សម្រាប់​អ្នកវិជ្ជាជីវៈ

ឧបករណ៍ជាងសម្រាប់អ្នកជំនាញ

ផលិតផល Bosch ពិតប្រាកដ! អ្នកវិជ្ជាជីវៈ​ពិត

បច្ចេកវិទ្យា​វេចខ្ចប់

បច្ចេកវិទ្យា​វេចខ្ចប់

បច្ចេកវិទ្យា​វេចខ្ចប់​របស់ Bosch គឺជា​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​នាំមុខ​គេ​ខាង​បច្ចេកវិទ្យា​កែច្នៃ និង​វេចខ្ចប់។

ដំណោះ​ស្រាយ​ប្រព័ន្ធ និង​រោងចក្រ​ថាមពល​អគ្គិសនីធំៗ

ឡកម្តៅ និងដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធកម្តៅ

បច្ចេកវិទ្យា​អគ្គិសនី​កម្ដៅ Bosch គឺជា​បច្ចេក​វិជ្ជា​ដ៏​ជោគ​ជ័យ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​រោងចក្រ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ និង​ឧស្សាហកម្ម។

 
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព