Bosch សូមស្វាគមន៍

សូមស្វាគមន៍មកកាន់កន្លែងដែលគំនិតរបស់អ្នកអាចក្លាយជាអ្វីមួយដែលសំខាន់។ សូមស្វាគមន៍​មកកាន់ក្រុមហ៊ុន Bosch ។

អាជីពជាមួយ Bosch ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ចូលរួមជួយឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរ

រថយន្តអាចបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិ ម៉ាស៊ីនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាៗ និងគេហដ្ឋានប្រែជាកាន់តែឆ្លាតវៃ៖ នៅ​ឯ Bosch យើងប្រែក្លាយចក្ខុវិស័យទាំងនេះទៅជាការពិតដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោក។
តើអ្នកធ្លាប់គិតថាចង់ចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយដែលសំខាន់ និងចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកដែលមានចក្ខុវិស័យទៅថ្ងៃអនាគត ក៏ដូចជាកន្លែងដែលអ្នកអាចបង្កើតអ្វីមួយដែលលេចធ្លោ៖​ អ្វីមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ជីវិតកាន់តែប្រសើរ?​ ចូលរួមជាមួយក្នុងការងារយើង!

ចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ហេតុអ្វីធ្វើការនៅ Bosch? នេះមូលហេតុ៖ ចូលរួមជាមួយក្រុមការងារយើងដើម្បីប្រែក្លាយចក្ខុវិស័យទៅថ្ងៃអនាគតទៅជាបច្ចេកវិទ្យាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិត។

សារគន្លឹះ
ទទួលបានការទទួលស្គាល់
ផ្ដល់អត្ថន័យក្នុងការងាររបស់អ្នក។ ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដែល “បង្កើតឡើងដើម្បីជីវិត”។
ស្ដែងសម្ដីតាមសកម្មភាព
មិនថាអ្នកនៅទីណានោះទេ ស្មារតីក្រុមរបស់យើងនៅជាមួយអ្នកជានិច្ច។
រកឃើញទិសដៅថ្មី
ផ្លូវដើររបស់អ្នកអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរ តែយើងនឹងនៅជាមួយអ្នក។
រក្សាតុល្យភាពជីវិតអ្នក
ធ្វើឱ្យការងាររបស់អ្នកស្របនឹងបែបផែនជីវិតរបស់អ្នក។ យើងផ្ដល់ជូនជំនួយគាំទ្របុគ្គលដល់អ្នក។
រៀបចំពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក
អនាគតផ្ដល់ជូនឱកាសជាច្រើន។ ធ្វើជាអ្នកដំបូងម្នាក់ក្នុងការទាញយកគុណប្រយោជន៍នេះ។
រកឃើញកន្លែងរបស់អ្នក
អ្នកដឹងថា អ្នកអាចបំពេញការងារប្រសើរបំផុតដោយរបៀបណា។ យើងផ្ដល់ជូនលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកត្រូវការ។
ធ្វើជាខ្លួនឯង
ភាពចម្រុះរបស់អ្នកធ្វើឱ្យយើងពិសេស។ បង្កើតភាពសម្បូរបែបដល់យើងជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈតែមួយរបស់អ្នក។
តបស្នងតាមការបន្តទង្វើល្អ
យើងស្រឡាញ់ជំនួញ និងបរិស្ថានរបស់យើង។ ចូរនាំគ្នាចូលរួមរក្សាការពារដើម្បីអ្នកជំនាន់ក្រោយៗរបស់យើង។
Close
ទទួលបានការទទួលស្គាល់

ទទួលបានការទទួលស្គាល់

ផ្ដល់អត្ថន័យក្នុងការងាររបស់អ្នក។ ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដែល “បង្កើតឡើងដើម្បីជីវិត”។

នៅ Bosch យើងប្ដេជ្ញាអភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មដែលច្នៃប្រឌិត មានគុណប្រយោជន៍ និងអស្ចារ្យ។ លើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតជាមួយយើងនៅជុំវិញពិភពលោក និងបន្សល់ទុកដានជាប់យូរអង្វែងលើពិភពលោកនេះ។

ស្ដែងសម្ដីតាមសកម្មភាព

ស្ដែងសម្ដីតាមសកម្មភាព

មិនថាអ្នកនៅទីណានោះទេ ស្មារតីក្រុមរបស់យើងនៅជាមួយអ្នកជានិច្ច។

Robert Bosch បានស្ថាបនាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាង 130 ឆ្នាំមុន ហើយយើងនៅតែបន្តគុណតម្លៃដែលលោកបានរក្សាទុក។ ស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ដែលផ្អែកលើការគោរពគ្នា និងទំនួលខុសត្រូវ និងពាំនាំគុណតម្លៃរបស់យើងបន្ត។

រកឃើញទិសដៅថ្មី

រកឃើញទិសដៅថ្មី

ផ្លូវដើររបស់អ្នកអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរ តែយើងនឹងនៅជាមួយអ្នក។

យើងស្វាគមន៍ការផ្លាស់ប្ដូរ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកប្ដូរពីមុខតំណែង និងវិស័យការងារមួយទៅមួយទៀត។ ប្រាប់យើងអំពីគោលដៅរបស់អ្នក ហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងដាក់គោលដៅទាំងនេះក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង។

រក្សាតុល្យភាពជីវិតអ្នក

រក្សាតុល្យភាពជីវិតអ្នក

ធ្វើឱ្យការងាររបស់អ្នកស្របនឹងបែបផែនជីវិតរបស់អ្នក។ យើងផ្ដល់ជូនជំនួយគាំទ្របុគ្គលដល់អ្នក។

អ្នកដឹងថា មានអ្វីលើសពីការងារទៀតក្នុងជីវិតយើងនេះ។ ហេតុនេះហើយ យើងស្វះស្វែងជួយអ្នកក្នុងការរកឃើញតុល្យភាពល្អរវាងជីវិតឯកជន និងជីវិតអាជីពរបស់អ្នក។ ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីឱ្យជីវិតនេះកើតមាន។

រៀបចំពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក

រៀបចំពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក

អនាគតផ្ដល់ជូនឱកាសជាច្រើន។ ធ្វើជាអ្នកដំបូងម្នាក់ក្នុងការទាញយកគុណប្រយោជន៍នេះ។

ជាមួយនឹងនិន្នាការធំៗនៅទូទាំងសកលលោក និងលទ្ធភាពបច្ចេកទេសថ្មីៗ យើងបង្កើតដំណោះស្រាយសម្រាប់ជីវិតដែលតភ្ជាប់គ្នា។ ហើយមានសក្ដានុពលយ៉ាងច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឱ្យយើងទាញយកបាន។ បង្កើតចក្ខុវិស័យអនាគតរបស់អ្នកជាមួយយើង ហើយធ្វើសាក្ខីភាពចំពោះរបៀបដែលគំនិតរបស់អ្នករៀបចំពិភពលោកនៅថ្ងៃស្អែក។

រកឃើញកន្លែងរបស់អ្នក

រកឃើញកន្លែងរបស់អ្នក

អ្នកដឹងថា អ្នកអាចបំពេញការងារប្រសើរបំផុតដោយរបៀបណា។ យើងផ្ដល់ជូនលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកត្រូវការ។

ក្រុមហ៊ុនសកលតែមួយ តែមធ្យោបាយបំពេញការងារមានច្រើន៖ ចាប់ពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ពេលបង្កើតមានរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់ យើងផ្ដល់ជូននូវមជ្ឈដ្ឋានការងារច្រើនបែបយ៉ាង។ ចូលរួមឥឡូវនេះ ហើយស្វែងរកកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

ធ្វើជាខ្លួនឯង

ធ្វើជាខ្លួនឯង

ភាពចម្រុះរបស់អ្នកធ្វើឱ្យយើងពិសេស។ បង្កើតភាពសម្បូរបែបដល់យើងជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈតែមួយរបស់អ្នក។

មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែខុសគ្នា។ យើងឱ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលភាពរបស់អ្នក ហើយជឿថា ភាពចម្រុះជាធនធានមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ បង្ហាញដល់យើងនូវរបៀបដែលអ្នកគិត ហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងជំរុញការច្នៃបង្កើតថ្មីដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នា។

តបស្នងតាមការបន្តទង្វើល្អ

តបស្នងតាមការបន្តទង្វើល្អ

យើងស្រឡាញ់ជំនួញ និងបរិស្ថានរបស់យើង។ ចូរនាំគ្នាចូលរួមរក្សាការពារដើម្បីអ្នកជំនាន់ក្រោយៗរបស់យើង។

ស្នូលសំខាន់ក្នុង DNA របស់យើងគឺទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម។ ហេតុនេះហើយបានជាអ្នកអាចសម្រេចជោគជ័យជំនួញ និងគាំទ្រគម្រោងសង្គម និងបរិស្ថានក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយយើង។

ទទួលបានការទទួលស្គាល់
ទទួលបានការទទួលស្គាល់ ផ្ដល់អត្ថន័យក្នុងការងាររបស់អ្នក។ ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដែល “បង្កើតឡើងដើម្បីជីវិត”។
ស្ដែងសម្ដីតាមសកម្មភាព
ស្ដែងសម្ដីតាមសកម្មភាព មិនថាអ្នកនៅទីណានោះទេ ស្មារតីក្រុមរបស់យើងនៅជាមួយអ្នកជានិច្ច។
រកឃើញទិសដៅថ្មី
រកឃើញទិសដៅថ្មី ផ្លូវដើររបស់អ្នកអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរ តែយើងនឹងនៅជាមួយអ្នក។
រក្សាតុល្យភាពជីវិតអ្នក
រក្សាតុល្យភាពជីវិតអ្នក ធ្វើឱ្យការងាររបស់អ្នកស្របនឹងបែបផែនជីវិតរបស់អ្នក។ យើងផ្ដល់ជូនជំនួយគាំទ្របុគ្គលដល់អ្នក។
រៀបចំពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក
រៀបចំពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក អនាគតផ្ដល់ជូនឱកាសជាច្រើន។ ធ្វើជាអ្នកដំបូងម្នាក់ក្នុងការទាញយកគុណប្រយោជន៍នេះ។
រកឃើញកន្លែងរបស់អ្នក
រកឃើញកន្លែងរបស់អ្នក អ្នកដឹងថា អ្នកអាចបំពេញការងារប្រសើរបំផុតដោយរបៀបណា។ យើងផ្ដល់ជូនលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកត្រូវការ។
ធ្វើជាខ្លួនឯង
ធ្វើជាខ្លួនឯង ភាពចម្រុះរបស់អ្នកធ្វើឱ្យយើងពិសេស។ បង្កើតភាពសម្បូរបែបដល់យើងជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈតែមួយរបស់អ្នក។
តបស្នងតាមការបន្តទង្វើល្អ
តបស្នងតាមការបន្តទង្វើល្អ យើងស្រឡាញ់ជំនួញ និងបរិស្ថានរបស់យើង។ ចូរនាំគ្នាចូលរួមរក្សាការពារដើម្បីអ្នកជំនាន់ក្រោយៗរបស់យើង។
ទាក់ទងមក Bosch

ទាក់ទងមកBosch

យើងរង់ចាំឆ្លើយសំណួរអ្នក

ផ្ញើសារមកយើង

Our worldwide job markets

Our worldwide job markets

Since Bosch is a global brand, you can make your career plans with us come true anywhere in the world. Discover our job openings worldwide and find the job that perfectly fits you.

ចែករំលែកវានេះលើ៖