រំលងទៅមាតិកាមេ
ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ផលិតផល និងសេវាកម្ម

ផ្នែកយានជំនិះ

Bosch នាំមកជូននូវឯកទេសដ៏ជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយានយន្តដែលរួមមានទាំងគ្រឿងរថយន្ត ប្រព័ន្ធកំព្យូទ័រ និងសេវាកម្ម ដើម្បីជាដំណោះស្រាយសម្រាប់យានជំនិះទាំងឡាយ។

គេហទំព័រសម្រាប់ដំណោះស្រាយផ្នែកច្ចេកវិទ្យាយានយន្ត​

Bosch Mobility

Bosch Mobility presents highlights from the areas of connected mobility, automated mobility, and powertrain systems and electrified mobility. Find out more about our products and services, not only for passenger cars, but also for commercial vehicles, two-wheelers, off-highway applications, and ship and rail transport.

គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំរថយន្ត

Bosch Mobility Aftermarket

Bosch ជួយរក្សាយានយន្តលោកអ្នកឲ្យបន្តដំនើរការល្អ។

Bosch ផ្តល់ជូននូវគ្រឿងបន្លាស់ដ៏យ៉ាងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដល់កន្លែងលក់គ្រឿងបន្លាស់ និងយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត - ចាប់ពីដំណោះស្រាយផ្នែកគ្រឿងបន្លាស់ថ្មី និងផ្លាស់ប្តូរ ដោយការជួសជុល – ក៏ដូចជាឧបករណ៍ជួសជុលយានដ្ឋានដូចជាសូហ្វវែរធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងផ្នែករឹង។ ជាមួយនឹងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកផ្តល់សេវាកម្ម និងកម្មវិធីដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តនានា Bosch ផ្តល់ជូននូវសមត្ថភាពដ៏ជំនាញ និងចំណេះធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងយានយន្តដល់អ្នកបច្ចេកទេសខាងសេវាកម្មទូទាំងពិភពលោក។ ដូច្នេះ យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តអាចធ្វើតេស្ត និងជួសជុលរថយន្តកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព និងរហ័សជាងមុន។

យានដ្ឋាន Bosch Car Service

យានដ្ឋាន Bosch Car Service

Bosch ផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់រថយន្តគ្រប់ម៉ាកនៅជុំវិញពិភពលោក

នៅ​​​ឯយានដ្ឋានជាង 16,000 កន្លែងដែលទទួលស្គាល់ដោយ Bosch ម្ចាស់រថយន្តអាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ល្អៗពីសេវាកម្មលំដាប់ថ្នាក់លេខមួយ សម្ថភាពដ៏ជំនាញរបស់ជាង និងគ្រឿងបន្លាស់គុណភាពរោងចក្រដើម។​​ ចាប់ពីគ្រឿងក្រោម គ្រឿងភ្លើង រហូតដល់​ប្រព័ន្ធឡានម៉ាស៊ូត ជាងជំនាញរបស់យើង ធ្វើការជួសជុលដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ។

ទាក់ទងមកBosch

យើងរង់ចាំឆ្លើយសំណួរអ្នក