រំលងទៅមាតិកាមេ
ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តើយើងអាចជួយអ្នកដោយរបៀបណា?

ទំនាក់ទំនងយើង

ផ្ញើសារមកយើងដោយបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោម។
ទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់យើងរីករាយនឹងទាក់ទងទៅអ្នក។

ផ្ញើសំបុត្រ ឬទូរសារ!

តើអ្នកមានសំណួរ សំណើ ឬយោបល់មែនទេ? យើងរង់ចាំឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នក។

ទំនាក់ទំនង
រ៉ូប៊ើត ប៊ូស្ស (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
អគារ VTrust Tower ជាន់ទី8
ផ្លូវ169 មហាវិថី ឆេកូស្លូវាគី សង្កាត់វាលវង់
ខ័ណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ៖‎+855 23 880 217

CDT Alliances Car Service
ផ្ទះលេខ07 ផ្លូវ 516 សង្កាត់បឹងកក់ I
ខណ្ឌទួលគោក
12151 រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖‎+855 92 394 699

Asia Garage
ផ្ទះលេខ 63E, ផ្លូវ K5 សង្កាត់ទួលសងែ្ក
ខណ្ឌឬស្សីកែវ
12105 រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖‎+855 12 333 722

RMT Garage
ផ្ទះលេខ32 ផ្លូវ430 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖‎+855 23 997 355

គេហទំព័រសកល

ក្រុមហ៊ុន Bosch ទូទាំងសកលលោក

Bosch នៅជុំវិញពិភពលោក

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងប្រចាំតំបន់ជាង 468 នៅក្នុងប្រទេសចំនួនច្រើនជាង 60 — ដៃគូលក់ និងផ្ដល់សេវានៅក្នុងប្រទេសចំនួនប្រហែល 150 ជុំវិញពិភពលោក។