រំលងទៅមាតិកាមេ
ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ផលិតផល និងសេវាកម្ម

នៅក្នុងរថយន្ត ក្នុងផ្ទះ ឬក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក៖ បច្ចេកវិទ្យា Bosch រួមចំណែកក្នុងការជួយឲ្យជីវិតរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើង។

អ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់កំពុងស្វែងរកកន្លែងចតទំនេរមួយ ជាមួយនឹងចំណតផ្អែកតាមសហគមន៍របស់ Bosch អ្នកនឹងរកឃើញកន្លែងចតដែលទំនេរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ផ្នែកយានយន្ត

Bosch អភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលជាដំណោះស្រាយយានជំនិះសម្រាប់ជួយឲ្យការធ្វើដំណើរកាន់តែប្រសើរ។ យើងនាំមកជាមួយគ្នានូវបច្ចេកវិទ្យាយានយន្ត ប្រព័ន្ធទិន្នន័យលើពពក និងសេវាកម្ម ដើម្បីបង្កើតបាននូវដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាយានជំនិះដ៏ពេញលេញសម្រាប់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទ មិនថាជាប្រភេទទេសចរណ៍របស់បុគ្គល ឬប្រភេទសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ដឹកទំនិញ ឬសម្រាប់ដឹកភ្ញៀនោះទេ និងរួមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធយានយន្តឆ្លាតវៃផងដែរ។

គូស្វាមីភរិយាកំពុងផ្ដេកខ្លួនលើសាឡុងរបស់ពួកគេនៅផ្ទះជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាគេហដ្ឋានវៃឆ្លាតរបស់ Bosch។

នៅផ្ទះ

Bosch ផ្ដល់ជូននូវបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនសម្រាប់ជួយឲ្យការរស់នៅរបស់លោកអ្នកកាន់ប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

បុគ្គលិកម្នាក់កំពុងតាមដានដំណើរការនៅកន្លែងផលិត ដោយប្រើកុំព្យូទ័របន្ទះ និងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 របស់ Bosch។

ឧស្សហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម

Bosch ផ្ដល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលជាដំណោះស្រាយថ្មីៗ និងល្អៗជាច្រើនសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម។

ទាក់ទងមកBosch

យើងរង់ចាំឆ្លើយសំណួរអ្នក