ទីក្រុងអនាគត។
អនាគត និងលើសពីនេះ

បង្កើតសម្រាប់អនាគត និងលើសពីនេះ

5 នាទី

ក្រុមហ៊ុន Bosch ប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងល្អប្រសើរជាងមុនដោយបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង។ ក្នុងនាមជាអ្នកឈានមុខគេនៃការច្នៃប្រឌិតថ្មីរយៈពេលជាង 130 ឆ្នាំមកហើយ យើងមានការរីកចម្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយដើម្បីយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមនាពេលអនាគត។ ដើម្បីស្ថិតនៅមុខខ្សែកោង អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមហ៊ុន Bosch ជាង 72,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលរួមទាំងវិស្វករកម្មវិធីចំនួន 30,000 នាក់កំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយបន្ថែមដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពជីវិត។

កម្មវិធីវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិត

កម្មវិធីវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតជួយឱ្យមនុស្សដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញបានលឿន។

ក្រុមហ៊ុន Bosch កំពុងវិនិយោគ 3.7 ពាន់លានអឺរ៉ូ ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដើម្បីទាញយកសក្តានុពលពេញលេញនៃកម្មវិធីវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិត (AI) ។ ជាមួយនឹងសហការីចំនួន 1,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការលើអេអាយអេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ វាជាគោលដៅរបស់យើងក្នុងការបង្កើតឱ្យមានសហការី AI ចំនួន 20,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំខាងមុខដោយអនុវត្តកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងវិស្វករ និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី។

យើងក៏ជឿជាក់ផងដែរថាវាមានសារៈសំខាន់ស្មើគ្នាក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តលើ AI ។ នេះបានផ្តល់ឱ្យមានការកើនឡើងដល់ការបង្កើត ក្រមសីលធម៌ Aiការផ្តល់ជូនសហការីនូវគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់ស្តីពីការប្រើប្រាស់ការផ្តល់ជូនសហការីនូវគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់ស្តីពីការប្រើប្រាស់ AI ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងប្រកបដោយសីលធម៌នៅក្នុងផលិតផលឆ្លាតវៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Bosch ។

ជាមួយនឹង AI និងអ៊ិនធឺណែតនៃអ្វីៗ ក្រុមហ៊ុន Bosch កំពុងបង្កើតដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការចល័តនៅផ្ទះ និងក្នុងផលិតកម្ម។ ផលិតផលមួយក្នុងចំនោមផលិតផលទាំងនោះគឺកម្មវិធីចក្ខុនិម្មិត (Virtual Visor) ដែលជាវ៉ែនតាព្រះអាទិត្យឌីជីថលមានតម្លាភាពផ្អែកលើ AI ដែលប្រើក្បួនដោះស្រាយឆ្លាតវៃដើម្បីការពារចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកបើកបរតាមរបៀបឆ្លាតវៃនៅពេលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរ។

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិច

ការបោះជំហានទៅមុខទៅរកអនាគតនៃវិស្វកម្ម យើងកំពុងវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាដែលមានជោគជ័យបំផុតនៅថ្ងៃស្អែក - បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិច។ បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចគឺជាវិស័យវិស្វកម្មថ្មីមួយដែលបកប្រែផលប៉ះពាល់នៃរូបវិទ្យាកង់ទិចទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្តែងនានា។ នេះបើកទ្វារនូវលទ្ធភាពវិស្វកម្មជាច្រើនទៀតដែលអាចមានទំនោរទៅនឹងនិន្នាការបន្ទាន់បំផុតដូចជានគរូបនីយកម្ម និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ យើងកំពុងផ្តោតលើវិស័យចំនួនបីគឺ៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកង់ទិច កុំព្យូទ័រកង់ទិច និងក្បួនដោះស្រាយ និងក្រាហ្វិចគ្រីបតូកង់ទិច។

បញ្ហាការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការងារវិស្វកម្មដូចជាការធ្វើឱ្យប្រសើរនូវចរាចរផ្លូវក៏អាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយការគណនាកង់ទិចផងដែរ។ ជាមួយនឹងលក្ខណៈរំខាននៃបច្ចេកវិទ្យាកង់ទិច វានឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់វិស្វកម្មនាពេលអនាគត ព្រោះឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា កុំព្យូទ័រ និងសន្តិសុខនឹងកាន់តែទំនើបជាងមុន។

Connected mobility that benefits all.

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិច

ការបោះជំហានទៅមុខទៅរកអនាគតនៃវិស្វកម្ម យើងកំពុងវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាដែលមានជោគជ័យបំផុតនៅថ្ងៃស្អែក - បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិច។ បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចគឺជាវិស័យវិស្វកម្មថ្មីមួយដែលបកប្រែផលប៉ះពាល់នៃរូបវិទ្យាកង់ទិចទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្តែងនានា។ នេះបើកទ្វារនូវលទ្ធភាពវិស្វកម្មជាច្រើនទៀតដែលអាចមានទំនោរទៅនឹងនិន្នាការបន្ទាន់បំផុតដូចជានគរូបនីយកម្ម និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ យើងកំពុងផ្តោតលើវិស័យចំនួនបីគឺ៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកង់ទិច កុំព្យូទ័រកង់ទិច និងក្បួនដោះស្រាយ និងក្រាហ្វិចគ្រីបតូកង់ទិច។

បញ្ហាការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការងារវិស្វកម្មដូចជាការធ្វើឱ្យប្រសើរនូវចរាចរផ្លូវក៏អាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយការគណនាកង់ទិចផងដែរ។ ជាមួយនឹងលក្ខណៈរំខាននៃបច្ចេកវិទ្យាកង់ទិច វានឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់វិស្វកម្មនាពេលអនាគត ព្រោះឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា កុំព្យូទ័រ និងសន្តិសុខនឹងកាន់តែទំនើបជាងមុន។

បច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា

ឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Bosch Soundsee ។

ក្នុងនាមជាអ្នកត្រួសត្រាយនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំរបស់យើងបានជួយឱ្យយើងបង្កើតដំណោះស្រាយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមិនមាននៅលើពិភពលោកនេះ។ ឧទាហរណ៍ Soundsee គឺជាប្រព័ន្ធឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Bosch AI ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យ ជីវិតប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អវកាសយានិកមានភាពងាយស្រួលឡើង។ ប្រព័ន្ធឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានេះអនុញ្ញាតឱ្យអវកាសយានិកស្តាប់ការបំភាន់ និងសន្សំសំចៃពេលវេលាដោយដោះស្រាយបញ្ហាមិនដំណើរការមុនពេលវាកើតឡើង។ ដោយផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍របស់វានៅក្នុងអវកាស អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីមានទំនុកចិត្តថា Soundsee ក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងនៅលើផែនដីនាពេលអនាគតតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធកម្តៅ ខ្យល់ និងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬម៉ាស៊ីនយានយន្ត។ ក្នុងពេលនេះ សកម្មភាពសាកល្បងកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅទីអវកាសដើម្បីសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបន្ថែមទៀត ខណៈដែលចន្លោះទំនេរមិនមានសំលេងរំខានដូចផ្ទៃផែនដី ដូច្នេះធ្វើឱ្យវាក្លាយជាមន្ទីរពិសោធន៍សាកល្បងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។

Bocsch contact

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ Bosch

ទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម
ទូរសព្ទ

ផ្ញើរសារទៅកាន់​ Bosch

More news