រំលងទៅមាតិកាមេ
ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

មុខជំនួញថ្មីឆ្នាំ 1960–1989

ការិយាល័យកណ្ដាលថ្មីរបស់ Bosch លើ Schillerhöhe ជិតស្ទូតហ្គាតបានជំនួសឱ្យកន្លែងចាស់ដែលរីកដុះដាលហួសវិស័យក្នុងទីប្រជុំជនទីក្រុង។

ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 ដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 កត់សម្គាល់ដោយការផ្លាស់ប្ដូរនៅ Bosch ប្រែក្លាយក្រុមហ៊ុនទៅជាក្រុមពហុចម្រុះជាមួយនឹងផ្នែកស្វ័យគ្រប់គ្រង ក្រុមហ៊ុនសកលលោក និងអ្នកនាំមុខគេលើទីផ្សារសម្រាប់គ្រឿងអេឡិកត្រូនិករថយន្ត។

រូបគំនូររចនាសម្ព័ន្ធទាន់សម័យដែលបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃផ្នែកអាជីវកម្មផ្សេងៗ។

រចនាសម្ព័ន្ធថ្មី — ផ្នែកនានាត្រូវបានបង្កើតឡើង

ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1950 ដល់ 1960 ចំនួនបុគ្គលិករបស់ Bosch បានកើនឡើងពី 15,000 នាក់ដល់ 70,000 នាក់។ រចនាសម្ព័ន្ធមជ្ឈការនៃសហគ្រាសខ្នាតកណ្ដាលលែងគ្រប់គ្រាន់ហើយ នាំឱ្យក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ 1960 មុខជំនួញនានាប្រែជាឯករាជ្យជាងមុន ដោយចាប់ផ្ដើមពីផ្នែកឧបករណ៍អគ្គិសនី។ ក្នុងអំឡុងពេលសេដ្ឋកិច្ចរីកដុះដាល និងការងារមានពេញ Bosch បានទិញមុខជំនួញផ្សេងទៀត ហើយបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់ការផលិតគ្រឿងអគ្គិសនីរថយន្ត។

ម៉ាស៊ីនខួងត្រូវបានផ្គុំដំឡើងសម្រាប់ការងារសាងសង់ធុនធ្ងន់នៅរោងចក្រ Bosch ក្នុង Leinfelden។ (1956)
ម៉ាស៊ីនខួងត្រូវបានផ្គុំដំឡើងសម្រាប់ការងារសាងសង់ធុនធ្ងន់នៅរោងចក្រ Bosch ក្នុង Leinfelden។ (1956)
ក្របខាងមុខនៃខិតបណ្ណនេះបង្ហាញថា ការបោកគក់នៅតែត្រូវបានចាត់ទុកជាការងាររបស់ស្ត្រីនៅពេលនោះ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យក្មេងៗឈរមើលបាន។ (1963)
ក្របខាងមុខនៃខិតបណ្ណនេះបង្ហាញថា ការបោកគក់នៅតែត្រូវបានចាត់ទុកជាការងាររបស់ស្ត្រីនៅពេលនោះ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យក្មេងៗឈរមើលបាន។ (1963)
/

ពីកម្លាំងទឹកទៅការវេចខ្ចប់

បើទោះជាឧស្សាហកម្មរថយន្តក្នុងទីផ្សារសំខាន់បំផុតសម្រាប់ Bosch នៅអឺរ៉ុបខាងលិចពេលនោះកំពុងរីកដុះដាលក្ដី កត្តាជំរុញនៃភាពចម្រុះទៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតនៅតែសំខាន់ដដែល។ បន្ទាប់ពីប្រឡូកក្នុងបច្ចេកវិទ្យាចល័តប្រើកម្លាំងទឹក គ្រឿងអេឡិកត្រូនិកវេជ្ជសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យុក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1950 មក ក្រុមហ៊ុន Bosch បានទិញក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ 1963 ហើយបានពង្រីកសកម្មភាពរបស់វាដោយទិញបន្ថែមដើម្បីបង្កើតជាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវេចខ្ចប់។

បុត្រសម្ព័ន្ធ Höfliger & Karg ដែលជាចំណែកនៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវេចខ្ចប់ បានអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីននេះ ដែលអាចផលិតកំប៉ុងដាក់ក្រែមកាហ្វេចំណុះប្រើមួយលើកចំនួន 1,400 កំប៉ុងក្នុងមួយនាទី។ (1982)
បុត្រសម្ព័ន្ធ Höfliger & Karg ដែលជាចំណែកនៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវេចខ្ចប់ បានអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីននេះ ដែលអាចផលិតកំប៉ុងដាក់ក្រែមកាហ្វេចំណុះប្រើមួយលើកចំនួន 1,400 កំប៉ុងក្នុងមួយនាទី។ (1982)
ផលិតកម្មនៃនិយតករសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរថយន្តនៅរោងចក្ររ៉ាវធីងហ្គិន។ (ឆ្នាំ 1964) រ៉ាវធីងហ្គិនជាកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតក្រណាត់ Emil Gminder AG ដែល Bosch បានទទួលគ្រប់គ្រង 1964។
ផលិតកម្មនៃនិយតករសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរថយន្តនៅរោងចក្ររ៉ាវធីងហ្គិន។ (ឆ្នាំ 1964) រ៉ាវធីងហ្គិនជាកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតក្រណាត់ Emil Gminder AG ដែល Bosch បានទទួលគ្រប់គ្រង 1964។
ផលិតកម្មប៊ូប៊ីនបញ្ឆេះនៅ Blaichach (ឆ្នាំ 1964)។ ក្រោយពេលដួលរលំនៃឧស្សាហកម្មក្រណាត់នៅក្នុងតំបន់ Bosch បានផ្ដល់ទស្សនៈវិស័យអាជីពថ្មីដល់បុគ្គលិកចាស់។
ផលិតកម្មប៊ូប៊ីនបញ្ឆេះនៅ Blaichach (ឆ្នាំ 1964)។ ក្រោយពេលដួលរលំនៃឧស្សាហកម្មក្រណាត់នៅក្នុងតំបន់ Bosch បានផ្ដល់ទស្សនៈវិស័យអាជីពថ្មីដល់បុគ្គលិកចាស់។
/

មរតករបស់ស្ថាបនិក — Robert Bosch Stiftung

គេហដ្ឋានគ្រួសារ Bosch នៅលើភ្នំនៃភាគខាងកើតស្ទូតហ្គាត ឥឡូវនេះក្លាយទៅជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ Robert Bosch Stiftung ដែលកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ 1964។
គេហដ្ឋានគ្រួសារ Bosch នៅលើភ្នំនៃភាគខាងកើតស្ទូតហ្គាត ឥឡូវនេះក្លាយទៅជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ Robert Bosch Stiftung ដែលកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ 1964។
ការិយាល័យកណ្ដាលថ្មីរបស់ Bosch លើ Schillerhöhe ជិតស្ទូតហ្គាតបានជំនួសឱ្យកន្លែងចាស់ដែលរីកដុះដាលហួសវិស័យក្នុងទីប្រជុំជនទីក្រុងក្នុងឆ្នាំ 1970។
ការិយាល័យកណ្ដាលថ្មីរបស់ Bosch លើ Schillerhöhe ជិតស្ទូតហ្គាតបានជំនួសឱ្យកន្លែងចាស់ដែលរីកដុះដាលហួសវិស័យក្នុងទីប្រជុំជនទីក្រុងក្នុងឆ្នាំ 1970។
/
រូបគំនូរនៃរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលជានិមិត្តរូបស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍនៅ Bosch។

ការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍ និងការទទួលបាន — ជាមួយនឹងអានុភាពនៃការច្នៃបង្កើតថ្មី

Bosch បានដាក់ធនធានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវថ្មីនៅឆ្នាំ 1968។ កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមផ្សំនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីបណ្ដុះគំនិតដែលក្រោយមក Bosch បានប្រែក្លាយជាផលិតផលច្នៃបង្កើតថ្មី ធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនមានប្រៀប។ ពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 មក ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដោតទៅលើគម្រោងពិសេសៗផងដែរ ដូចជាសៀគ្វីបញ្ចូលគ្នាជាដើម។

ការធ្វើតេស្តសាកល្បងសមាសភាគក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់គឺជាចំណែកនៃការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ ដើម្បីធានាថា បច្ចេកវិទ្យា Bosch នឺងនៅតែអាចទ្រាំទ្របាននៅរដូវរងារដ៏លំបាកបំផុត។ (1959)
ការធ្វើតេស្តសាកល្បងសមាសភាគក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់គឺជាចំណែកនៃការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ ដើម្បីធានាថា បច្ចេកវិទ្យា Bosch នឺងនៅតែអាចទ្រាំទ្របាននៅរដូវរងារដ៏លំបាកបំផុត។ (1959)
ពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 មក សមាសភាគពាក់កណ្ដាលចម្លង ដូចជាបន្ទះសម្រាប់គ្រឿងបញ្ជាអេឡិកត្រូនិកនេះជាដើម ចាប់ផ្ដើមជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំនៅ Bosch ហើយបន្ទាប់មកក្លាយជាផលិតផលលក់ដាច់បំផុតដែលរកបានប្រាក់រាប់លាន។ (ខ្ទង់ 1965)
ពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 មក សមាសភាគពាក់កណ្ដាលចម្លង ដូចជាបន្ទះសម្រាប់គ្រឿងបញ្ជាអេឡិកត្រូនិកនេះជាដើម ចាប់ផ្ដើមជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំនៅ Bosch ហើយបន្ទាប់មកក្លាយជាផលិតផលលក់ដាច់បំផុតដែលរកបានប្រាក់រាប់លាន។ (ខ្ទង់ 1965)
ការតេស្តសាកល្បងគ្រឿងអេឡិកត្រូនិកអគ្គិសនី (ឆ្នាំ 1967)។ នៅពេលនោះ គ្រឿងអេឡិកត្រូនិកសម្រាប់រថយន្តដែលដំណើរការដោយថាមពលអគ្គិសនីនៅត្រូវប្រើកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់មួយផ្នែកធំ។
ការតេស្តសាកល្បងគ្រឿងអេឡិកត្រូនិកអគ្គិសនី (ឆ្នាំ 1967)។ នៅពេលនោះ គ្រឿងអេឡិកត្រូនិកសម្រាប់រថយន្តដែលដំណើរការដោយថាមពលអគ្គិសនីនៅត្រូវប្រើកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់មួយផ្នែកធំ។
កុំព្យូទ័រមេខ្នាតធំ Bosch IBM 370/ម៉ូដែល 15 នៅ Schwieberdingen មានទំហំផ្ទុក 100 គីឡូបៃ និងប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់ដែលប្រើសារធាតុត្រជាក់ 150 លីត្រ។ (1970)
កុំព្យូទ័រមេខ្នាតធំ Bosch IBM 370/ម៉ូដែល 15 នៅ Schwieberdingen មានទំហំផ្ទុក 100 គីឡូបៃ និងប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់ដែលប្រើសារធាតុត្រជាក់ 150 លីត្រ។ (1970)
/

Jetronic

ក្ដារបន្ទះគ្រឿងបញ្ជាអេឡិកត្រូនិក Jetronic សម្រាប់ការបាញ់សាំងក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍គ្រឿងអេឡិកត្រូនិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេស Schwieberdingen ក្បែរស្ទូតហ្គាត (ឆ្នាំ 1970)

គ្រឿងអេឡិកត្រូនិកដើរតួជំនួស

ក្នុងឆ្នាំ1959ក្រុមហ៊ុនBoschបានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបាញ់សាំងដែលគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈអេឡិកត្រូនិក។Jetronicគឺជាប្រព័ន្ធដំបូងមួយលើពិភពលោកក្នុងចំណោមក្រុមប្រភេទដូចគ្នាដែលឈានដល់ផលិតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងឆ្នាំ1967។វាត្រូវបានប្រើដំបូងជាកំណែអាមេរិកនៃរថយន្តVolkswagen1600LEនិងTLE។ជាមួយJetronicរថយន្តVW1600អាចបំពេញតាមបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានតឹងរឹងដែលបានណែនាំនៅអាមេរិក។រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា

រូបថត៖ក្ដារបន្ទះគ្រឿងបញ្ជាអេឡិកត្រូនិកJetronicសម្រាប់ការបាញ់សាំងក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍គ្រឿងអេឡិកត្រូនិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេសSchwieberdingenក្បែរស្ទូតហ្គាត(ឆ្នាំ1970)

អង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លង និងរថយន្តប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ — គ្រឿងអេឡិកត្រូនិកនៅ Bosch

ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រែក្លាយគ្រឿងអេឡិកត្រូនិកទៅជាធាតុសំខាន់មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមទទួលបានលទ្ធផលល្អចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ហើយផ្លូវដែលមិនធ្លាប់ដើរនេះបាននាំក្រុមហ៊ុនទៅរកភាពជោគជ័យមកទល់សព្វថ្ងៃ។ ឧទាហរណ៍ចម្បងមួយគឺប្រព័ន្ធហ្វាំងសុវត្ថិភាព ABS ដែលបានចាប់ដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 1978 ដោយ Bosch បានប្រែក្លាយវាទៅជាបទដ្ឋានបច្ចេកទេសក្នុងវិស្វកម្មរថយន្ត ដោយសារតែជំនាញរបស់ខ្លួនខាងគ្រឿងអេឡិកត្រូនិកឌីជីថល។

ក្រុមវិស្វកម្ម ABS របស់ Bosch បានធ្វើតេស្តសាកល្បងសក្ដានុពលនៃប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសុវត្ថិភាពលើបឹងកកមួយនៅប្រទេសស៊ុយអែតភាគខាងជើង (ឆ្នាំ 1975)។
ក្រុមវិស្វកម្ម ABS របស់ Bosch បានធ្វើតេស្តសាកល្បងសក្ដានុពលនៃប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសុវត្ថិភាពលើបឹងកកមួយនៅប្រទេសស៊ុយអែតភាគខាងជើង (ឆ្នាំ 1975)។
មុខកាត់នៃបន្ទប់ចំហេះក្នុងម៉ាស៊ីនប្រើសាំងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនអេឡិកត្រូនិក Motronic។ ប្រព័ន្ធថ្មីនេះបានដាក់បញ្ចូលការបញ្ឆេះបែបអេឡិកត្រូនិកជាមួយនឹងការបាញ់ឥន្ធនៈ ដែលធ្វើឱ្យវាអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបាន។
មុខកាត់នៃបន្ទប់ចំហេះក្នុងម៉ាស៊ីនប្រើសាំងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនអេឡិកត្រូនិក Motronic។ ប្រព័ន្ធថ្មីនេះបានដាក់បញ្ចូលការបញ្ឆេះបែបអេឡិកត្រូនិកជាមួយនឹងការបាញ់ឥន្ធនៈ ដែលធ្វើឱ្យវាអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបាន។
/

ការគិតបែបសកល — ការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅអាមេរិក និងអាស៊ី

នៅអាមេរិក ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលើពិភពលោក Bosch ត្រូវប្រើពេលរហូតដល់ឆ្នាំ 1983 ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ម៉ាករបស់ខ្លួនពេញលេញវិញ។ នេះបានធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការលក់ពីមុនមកវិញ។ នៅអាស៊ី Bosch បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងលក្ខណៈពិសេសមួយ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតទំនិញគុណភាពខ្ពស់ ដូចជាបច្ចេកវិទ្យារូបថត និងវីដេអូជាដើម ដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្លៃដើមនៅប្រទេសនានាដូចជាម៉ាឡេស៊ី។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្កើតសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មក្នុងទីផ្សារគន្លឹះៗដូចជាជប៉ុនជាដើមផងដែរ។ Bosch បានចាប់ផ្ដើមផលិតប្រព័ន្ធបាញ់សាំងអេឡិកត្រូនិកនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ 1973 និងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសុត្ថិភាព ABS ឆ្នាំ 1984។

បុគ្គលិកធ្វើការសង្ខេបបកស្រាយនៅទីតាំង Bosch នៅទីក្រុងណាស៊ីក ប្រទេសឥណ្ឌា (ឆ្នាំ 1973)។ Bosch កំពុងបានផលិតបច្ចេកវិទ្យាបាញ់ម៉ាស៊ូតនៅទីនេះតាំងពីដើមទសវត្សឆ្នាំ 1970។
បុគ្គលិកធ្វើការសង្ខេបបកស្រាយនៅទីតាំង Bosch នៅទីក្រុងណាស៊ីក ប្រទេសឥណ្ឌា (ឆ្នាំ 1973)។ Bosch កំពុងបានផលិតបច្ចេកវិទ្យាបាញ់ម៉ាស៊ូតនៅទីនេះតាំងពីដើមទសវត្សឆ្នាំ 1970។

គ្រឿងស្ទង់ឡាំដា

ការតេស្តគំរូសាកល្បងនៃគ្រឿងស្ទង់ឡាំដានៅមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេស Schwieberdingen (ឆ្នាំ 1975)

ប្រដាប់ស្ទង់ដឹង

ក្នុងឆ្នាំ1969អ្នកជំនាញBoschបានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍគ្រឿងស្ទង់សម្រាប់វាស់វែងឧស្ម័នផ្សែងដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនឈរជើងស្រួលបានមួយទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីបញ្ហានៅគ្រាដំបូង។សព្វថ្ងៃដើម្បីបានម៉ាស៊ីនចំហេះដែលគាប់ប្រសើរសម្រាប់បរិស្ថានរថយន្តត្រូវការគ្រឿងស្ទង់ឡាំដាដែលបានចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មក្នុងឆ្នាំ1976។ការច្នៃបង្កើតថ្មីរបស់Boschនេះបានក្លាយជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវជាមុនសម្រាប់គ្រប់គ្រងការបញ្ចេញផ្សែងដោយប្រើប្រដាប់បំប្លែងឧស្ម័នបីច្រក។គ្រឿងស្ទង់ឡាំដាវាស់វែងធាតុអុកស៊ីសែននៅក្នុងផ្សែងបញ្ចេញពីប្រអប់បំប្លែងឧស្ម័ន។គុណតម្លៃដែលប្រែប្រួលច្រើនឥតឈប់ឈរទៅតាមស្ថានភាពបើកបរនេះត្រូវបានប្រើដោយគ្រឿងបញ្ជាអេឡិកត្រូនិកនៃប្រព័ន្ធបាញ់ដើម្បីលៃតម្រូវសមាសធាតុនៃល្បាយខ្យល់និងឥន្ធនៈ។សុក្រឹតភាពនៃប្រព័ន្ធជួយធានាដល់ចំហេះពេញលេញដែលជំរុញឱ្យប្រអប់បំប្លែងឧស្ម័នធ្វើការសម្អាតផ្សែងបញ្ចេញបានប្រសើរបំផុត។នេះអាចជួយកាត់បន្ថយឧស្ម័នបំពុលបាន90ភាគរយ។

រូបថត៖ការតេស្តគំរូសាកល្បងនៃគ្រឿងស្ទង់ឡាំដានៅមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេសSchwieberdingen(ឆ្នាំ1975)

ទូរគមនាគមន៍ — ទិសដៅផ្ដោតថ្មី

នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980s ក្រុមហ៊ុន Bosch បានប្រឡូក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ ហើយបានចាបផ្ដើមបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ផ្កាយរណបលើអាកាស និងទូរសព្ទដៃ ព្រមទាំងអនុវត្តគម្រោងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍សាធារណៈ និងឯកជន។ បន្ទាប់ពីភាពជោគជ័យបានពីរទសវត្សរ៍នៃមុខជំនួញនេះដែលបង្កើតការលក់រហូតដល់ 25 ភាគរយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន លក្ខណៈវិវត្តមិនអំណោយផលនានាបានជំរុញឱ្យ Bosch ដកខ្លួនចេញពីផ្នែកមួយចំនួន។ ផ្នែកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបន្តដំណើរការ និងនៅជោគជ័យមកទល់សព្វថ្ងៃនេះ។

ទូរសព្ទរថយន្ត OF4 របស់ Bosch (ឆ្នាំ 1983)។ Bosch បានដំណើរការមុខជំនួញបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យុចាប់ពីឆ្នាំ 1954 មក ដែលបានអភិវឌ្ឍទូរសព្ទរថយន្តដំបូងគេ។ ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ទូរសព្ទទាំងនេះមានតម្លៃថ្លៃដូចរថយន្តតូចៗដែរ។
ទូរសព្ទរថយន្ត OF4 របស់ Bosch (ឆ្នាំ 1983)។ Bosch បានដំណើរការមុខជំនួញបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យុចាប់ពីឆ្នាំ 1954 មក ដែលបានអភិវឌ្ឍទូរសព្ទរថយន្តដំបូងគេ។ ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ទូរសព្ទទាំងនេះមានតម្លៃថ្លៃដូចរថយន្តតូចៗដែរ។
មជ្ឈមណ្ឌលទាក់ទងហៅបន្ទាន់ Bosch Telecom (ឆ្នាំ 1991)។ ជាមួយនឹងការទិញ Telenorma AG និង ANT GmbH របស់ក្រុមហ៊ុន Bosch បានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាទូរគមនាគមន៍នាំមុខគេនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980។
មជ្ឈមណ្ឌលទាក់ទងហៅបន្ទាន់ Bosch Telecom (ឆ្នាំ 1991)។ ជាមួយនឹងការទិញ Telenorma AG និង ANT GmbH របស់ក្រុមហ៊ុន Bosch បានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាទូរគមនាគមន៍នាំមុខគេនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980។
/